logoweb500Vzhľadom na to, že naši členovia prejavili záujem o možnosť podielať sa na chode a činnosti OZH, ale veľmi často nepoznajú pravidlá a obmedzenia, ktoré ovplyvňujú činnosť zväzu, chceme im pomôcť, aby sa mohli zapojiť do činnosti a pomáhali pri chode našej organizácie.

Členská sekcia je miesto kde budeme písať informácie, kde Vám ponúkneme rôzne užitočné texty, tabuľky, videá a podobne. To Vám pomôže sa zorientovať v činnosti, ktorá je často "neviditeľná" pre okolitý svet hasičov.

 

 

Tu budeme rozoberať všetky témy o ktoré prejavíte záujem a spadajú pod našu činnosť resp. činnosť zväzu. Neexistujú hlúpe otázky, existujú len hlúpe odpovede. Preto nám neváhajte napísať všetko čo potrebujete vysvetliť.

Vy ako členovia OZH máte možnosť pýtať si formou komentára informáciu, ktorá sa k Vám často ani nedostene resp. dostane skreslená, reagovať na zverejnené informácie prezídia ...

Členská sekcia je určená len pre našich členov! 

 

Naša filozofia je, že každý človek so svojimi skúsenosťami môže byť prínosom a všetkých nás môže niečomu novému naučiť.

 

Ako používať stránku ?

1. V dolnej časti je prihlasovací formulár

Užívateľské meno: číslo Vášho členského preukazu

Heslo: číslo Vášho členského preukazu

pr.: Volám sa Ján Mrkvička - meno bude 1234567890 aj heslo bude 1234567890

2. Po úspešnom prihlásení sa zobrazia položky na ktoré máte možnosť reagovať prostredníctvom komentárov.

3. Môžete kontaktovať emailom viceprezidentov a vedenie OZH ( priamo s profilov na pravej strane )

4. V prípade problémov kontaktujte administrátora